از ما گفتن.....

فرهنگــــ
موقعی که امام علی علیه السلام را در محراب نماز به شهادت رساندند خبر به گوش مردم رسید 
مردم گفتند مگر امام علی نماز میخواند!!!!!!!
این جواب ان جامعه بود.